Hoe aangifte ongeval doen?

1. Verwittig de GC
Aangifte dient binnen de 14 dagen te gebeuren.
GC geeft dit digitaal in en genereert een formulier “Medisch getuigschrift”
Vermeld het tijdstip van het ongeval en in welke wedstrijd, vermeld eveneens of je een hospitalisatieverzekering hebt en zo ja welke.

2. Laat het formulier invullen door de behandelende geneesheer.

3. Bezorg dit ingevuld formulier terug aan de GC.
Niet vergeten: klevertje van het ziekenfonds hier op plakken, handtekening
Bij noodzaak kinesist belangrijk aantal beurten vermelden en indien er meer nodig zijn dit tijdig aanvragen.