Taken afgevaardigde

In het voetbal is de afgevaardigde van een ploeg een zeer belangrijke functie. Een afgevaardigde maakt dan ook integraal deel uit van de werking van de club. Een goede communicatie en samenwerking tussen hoofd- en jeugdbestuur enerzijds en tussen de trainers, begeleiders en ouders anderzijds zijn dan ook van fundamenteel belang waarbij wederzijds respect centraal staat.

Algemene taken

 • Een afgevaardigde dient zich te houden aan de reglementen opgelegd door de KBVB;
 • Een afgevaardigde is een vertegenwoordiger van de club en geeft bijgevolg uitstraling aan het imago van de club en haar medewerkers, spelers en supporters;
 • Een afgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar de ploeg, de respectievelijke ouders, de trainers en de scheidsrechter;
 • Een afgevaardigde waakt er over dat spelers zich sportief gedragen ten overstaan van mede- en tegenspelers en dat ze respect tonen voor de trainers, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters en supporters;
 • Een afgevaardigde waakt erover dat de spelers zorg dragen voor de accommodatie, terreinen en trainingsmateriaal die hen ter beschikking worden gesteld zowel thuis als op verplaatsing;
 • Een afgevaardigde is verplicht om zich aan te sluiten bij de KBVB vanwege het officiĆ«le karakter van deze functie;
 • Bij thuiswedstrijden draagt de afgevaardigde een witte band, bij uitwedstrijden een Belgische driekleuren band. De trainer draagt steeds een rode band. Indien de scheidsrechter niet komt opdagen, moet eerst de vraag gesteld worden aan de bezoekende ploeg of zij een vervanger kunnen aanstellen. Indien dit niet het geval is, dient de thuisploeg voor iemand te zorgen;
 • De afgevaardigde is verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdblad;
 • De afgevaardigde zorgt voor opvang van de wisselspelers;
 • De afgevaardigde is verantwoordelijk voor de tenues, ballen, hesjes, drinkbushouder en waterzak;
 • De afgevaardigde waakt erover dat alle spelers beenbeschermers dragen en dat ze geen oorringen, ringen, kettingen of armbanden aan hebben;
 • Bij thuiswedstrijden is de afgevaardigde verantwoordelijk voor het opkuisen van de kleedkamer van de eigen ploeg alsook van de tegenstander;
 • De afgevaardigde is verantwoordelijk voor het inzamelen van de tenues;
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat de ploeg alsook de tegenstrever voldoende water heeft;
 • De afgevaardigde verwelkomt en begeleidt de bezoekende ploeg
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat het speelveld netjes wordt achtergelaten (opruimen flessen en bekers, verzamelen van trainingsvesten en ballen, …);
 • De afgevaardigde waakt mee over de kalender en tijdstip van vertrek of samenkomst;
 • De afgevaardigde treedt op bij ongepast gedrag t.o.v. scheidsrechter, spelers, trainers en supporters;
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat er reserveballen aanwezig zijn tijdens de wedstrijd;
 • Indien de kleedkamer niet op slot kan, zorgt de afgevaardigde ervoor dat alle waardevolle spullen verzameld en bewaard worden tijdens de wedstrijd.

Vanaf U15

 • Bij thuiswedstrijden wordt de scheidsrechter ontvangen door de afgevaardigde, begeleid naar zijn kleedkamer en een drankje aangeboden . De afgevaardigde begeleidt  de scheidsrechter naar het secretariaat voor het verwerken van het wedstrijdblad;
 • Tijdens de rust zal ook de afgevaardigde de scheidsrechter een drankje aanbieden;
 • Bij thuiswedstrijden vergezelt de afgevaardigde de scheidsrechter in de kantine na de wedstrijd (drank is op kosten van de club) ;
 • De afgevaardigde houdt toezicht op de neutrale zone, enkel personen die een band dragen met uitzondering van de wisselspelers zijn toegelaten;
 • De afgevaardigde verzamelt de identiteitskaarten van alle spelers, trainers en begeleiders en overhandigt deze voor de match aan de scheidsrechter;
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat de identiteitskaarten na de match terug verdeeld worden;
 • De afgevaardigde is verantwoordelijk voor het correct invullen van het wedstrijdblad: spelers, rugnummers, kapitein, keeper, trainer, afgevaardigde, verzorger;
 • Na de wedstrijd begeleidt de afgevaardigde de scheidsrechter bij het doorsturen van het wedstrijdblad;
 • Bij controle van de schoenen verzamelt de afgevaardigde alle spelers en leest de namen voor.