Gebruik velden Leemshoeve

Update 8/10/2018

Bericht van de sportdienst:

Gezien de weersomstandigheden en de staat van oa W1 werd geopteerd om vandaag met de tweede wave te starten.
Als we nog lang wachten, wordt de kans als maar kleiner dat opnieuw inzaaien op deze velden nog effect zal hebben.
W2 wordt ook opnieuw aangepakt net zoals de nieuwe zone achteraan (W8-W10) Hierdoor komt W6 opnieuw in de planning.
Het extra beregenen van afgelopen week heeft effect gehad, maar het jonge gras is nog fragiel, dit vooral rond de doelen.
Hopende op uw begrip en het voorzichtig omgaan met dit veld zeker in de fragiele gebieden.

Niels Van Mechelen

Consulent sport – Sportdienst Turnhout

 

Wij kregen van onze collega’s van KFC Turnhout volgende mededeling ivm het gebruik van de velden:

Velden
Er zijn ontzettend veel verenigingen actief op de Leemshoeve met als gevolg dat er dagelijks zeer veel gebuik wordt gemaakt van de velden. Verschillende velden zijn nu reeds aan behandeling toe.

Na overleg met de sportdienst van de stad Turnhout zullen de komende weken verschillende werkzaamheden gebeuren aan de infrastructuur en velden op het sportcomplex “De Leemshoeve”. D.w.z. dat er sommige velden tijdelijk niet in gebruik zullen zijn .. deze worden ook niet opgenomen in de planning.

Planning van onderhoud:

VELDEN

  • Momenteel is veld W6 (verlichte groot veld achteraan de Leemshoeve en normaal het wedstrijdveld van Hand in Hand) en TR5 (vrije zone naast de lange oprijlaan) buiten dienst .. dit kan nog duren tot ofwel 08-10-18 of 15-10-18.
  • Vanaf 08-10-18 of 15-10-18 zullen de velden W1 (rugby), W2 (naast rugby), W8+W9+W10 (3 nieuwe grasvelden) worden behandeld.
  • W3 (naast de parking) wordt niet behandeld
  • W5 (tegen Steenweg op Merksplas) .. oplossing zoeken voor de konijnenpijpen!

INFRASTRUCTUUR

  • Het onkruid op het complex wordt verwijderd
  • De grachten worden vrijgemaakt van netels
  • Verschillende werken in de kleedkamers

 

Met sportieve groeten

TVJO Paul Franken